Natur & kultur

Sporrakulla
Sporrakulla gård, Kullaskogen

Bildspelet natur & kultur är ett stycke historia i 2000-tals form.

Med naturen och dess årstider som utgångspunkt går vi på upptäcksfärd i

fotspåren av människor, djur och natur. Biologisk mångfald eller enfald?

Sporrakulla gård, i kullaskogen, och skogen runt gården är numera reservat.

Soldattorpet Rodatorpet är hemflyttat till ursprungsgrunden.

Vi kommer bl. a till en gammal restaurerad, fullt fungerande, korgfabrik

i Lönsboda som var en bisak till skogen på sin tid.

"Skrotfirman" som blev smålands mest diskuterade myr!

Med 160 diabilder kåserar jag fritt i ca 50 min. om "natur & kultur".

Mer information

Till mina bildspel