Naturen som fotomotiv i Örkened

Hallatorpet
Hallatorpet i Strönhult

Naturen i Örkeneds socken i nordöstra Skånes skogsbygder är unik,

dess varierande skogslandskap och gårdar gör naturen underbar.

Med envisa bönder är de flesta gårdarna i drift, tillsammans med djuren

hålls en hög biologisk mångfald på många ängar.

Vi besöker även en gammal vattendriven kvarn som idag är

museiföremål men som är helt i ordning och fungerar.

Nyteboda skogen får vi uppleva tidigt en vårmorgon skildrat med kamera.

Bildspelet omfattar 100 diabilder och en visning tar ca 45 min.

Mer information

Till mina bildspel